Без категорії

У павутинні кальки

Багато помилок у нашому мовленні пов’язані з неправильним вживанням прийменників та сполучників. Погодьтеся, часто ж можна почути: із-за таких, як ти… інспектор по кадрах… при замовленні двох піц… Отож: чому не можна так сказати, і про багато інших помилок сьогодні якраз і поговоримо.

Під впливом російської мови ми часом неправильно вживаємо деякі прийменники та сполучники. Почнемо із – «так як». «Так як я вже давно не бачився з батьками, вирішив на вихідні все-таки їх провідати». «Вона розгубилася, так як не знала, що треба казати у таких ситуаціях». Речення із сполучником «так як», де він використовується для пояснення причинно-наслідкових зв’язків чути доводиться доволі часто. Насправді в українській мові у таких випадках маємо послуговуватися іншими сполучниками: бо, тому що, оскільки, через те що, з огляду на те, що. Порівняйте: «Ми вирішили потихеньку збиратися, бо було вже пізно». «Через те, що на завтра передавали дощі, ми вирішили відмовитися від подорожі». «Оскільки домовитися нам так і не вдалося, розходилися всі у пригніченому настрої».
Ще одним скалькованим з російської мови сполучником є – «не дивлячись на». Неправильно буде сказати, приміром, ось так : не дивлячись на поразку, я вирішив рук не опускати. Російський сполучник «несмотря на» в українській мові має такі відповідники: дарма що; всупереч тому що; хоч; незважаючи на; попри те що. «Я її розглядаю як свою мобілізацію в цій війні. Дарма, що мобілізація ця почалася задовго до 2014 року». (О.Забужко). «Мабуть, інакше й не буває – попри всю витонченість у спецопераціях» (Ю.Андрухович). «Незважаючи на це, Харків продовжував залишатися центром культури, в якому органічно переплелися різні мови, вірування та культури». «Попри те, що Хартію донині не ратифіковано, скромні успіхи останніх років без неї були б неможливими (Ю. Бестерс-Дільгер).
Трапляється, що російську конструкцію «исходя из» дехто перекладає як «виходячи з», що є неправильним. Подумайте, як би ви переклали такі речення: «Исходя из прошлого опыта, догадываюсь, что это с плиты свалилась сковорода»; «Проект разработан исходя из запланированной стоимости»? Мовознавці пропонують російську конструкцію «исходя из» в жодному разі не перекладати з допомогою «виходячи з», а з допомогою словосполучень з огляду на; зважаючи на. Зважаючи на цю інформацію, департамент освіти планує розпочати будівництво садків. З огляду на брак кваліфікованих кадрів у Німеччині нарешті спростили визнання іноземних дипломів. Отож перше речення ми можемо перекласти так: Проєкт розробили з огляду на ( зважаючи на) заплановану вартість. А от для перекладу другого речення ми, крім згаданих зважаючи на, з огляду на, могли б використати ще і такі словосполучення: спираючись на попередній досвід, пам’ятаючи попередній досвід. «Пам’ятаючи, як це вже було не раз, здогадуюсь, що то з плити впала пательня».
«Виходячи з» ми можемо вживати лише тоді, коли йдеться про процес ходіння: виходячи з хати, він так і не зачинив за собою двері. Так само, як і «не дивлячись на» – тоді, коли говориться про власне бачення, коли хочемо сказати, що справді хтось не дивився. Наприклад: вона зайшла в кімнату, не дивлячись ні на кого. Навіть не дивлячись на те, що ти написав, я можу здогадатися, про що там йдеться.


Замість того, щоб казати «в силу того що» – послуговуйтесь сполучниками через те що, з огляду на те що. «3 огляду на те, що деякі посадовці нездатні вивчити державну мову, цитуємо неповторною мовою оригіналу..». (З інтернетівського видання). Прикро, що під впливом російської мови ми майже повністю забули притаманні для нас сполучникові конструкції: не так…як і що… то…. Складений сполучник «не столько … сколько» мовознавці радять заміняти в українській мові на «не так…як…» що здавна вживався в українських прислів’ях, приказках та народних піснях: Не такий страшний вовк, як його малюють. Не так добре з дітьми, як без них погано. Не так страшні пани, як підпанки. Не так та дівчина, як біле личенько. Не так тії вороги, як добрії люди.
Або візьмемо отой скалькований з російської сполучник «чим…тим..».. Так, для російської мови властиві такі конструкції. Пам’ятаєте з «Онєгіна»: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». У нас же для цього є інший засіб – сполучник що…то… Що більше починаю у це вникати, то менше горю бажанням просуватися далі.  Що довше метро будують, то дорожче воно коштує.  Що складніший шлях того чи того слова до української мови, то більших змін у своєму фонетичному обличчі воно зазнає (О. Пономарів); Що тривкіші ці традиції, то стійкіша літературна норма. Дуже шкода, що сьогодні ми такими конструкціями майже не послуговуємось. А погодьтеся, як гарно, справді з українським шармом звучать такі речення.
«По мере того как» – заміняємо на: відповідно до того як; в міру того, як. Виплати будуть здійснювати відповідно до того, як надходитимуть кошти. Тому російське речення «решать проблемы по мере их поступления» перекладаємо так: розв’язувати (або вирішувати) питання в міру надходження їх або в міру того, як вони надходять.
Прийменник із-за, хоча і є в українській мові, але його основна функція – виражати просторові відношення: вийшов із-за хати; встав із-за столу. Але ми не можемо, як це відбувається в російській мові, вживати його зі значенням причини і казати: із-за тебе я запізнився на поїзд; із-за таких, як ти ми програли; у двох областях оголошено штормове попередження із-за дощів. Треба: через тебе я запізнився на поїзд; через таких, як ти, ми програли; у двох областях оголошено штормове попередження через дощі.

Що роблять з плямами і зубом?

Хтось скаже, що їх видаляють. Доволі часто ми чуємо такі речення: «йому видалили жовчний міхур»; «я так не хотів, щоб мені видаляли зуб»; «ці плями такі стійкі, що видалити їх було практично неможливо».
Дієслова  видаляти/видалити в цих словосполуках уживають, очевидно, під впливом російських удалять/удалить, які в українській мові мають свої відповідники, вибір яких залежить від значення того слова, з яким вони поєднуються. Наприклад: удалить пятно – виводити, вивести пляму. Удалить зуб – вирвати зуб. Удалить желчный пузырь ( аппендикс, опухоль) – вирізати жовчний міхур ( пухлину, апендикс). Удалить зубной камень – зняти зубний камінь. Отже, замість видаляти/видалити в українській мові вживаймо дієслова виводити/вивести, виривати/вирвати, вирізувати/вирізати, знімати/зняти, зважаючи на значення залежного від них слова.
Подібно до російського выдалять, у нас можуть виникати труднощі, коли перекладаємо на українську мову такі дієслова, як заключать, предъявлять, принять, поступить. Тому нижче хочу запропонувати вам зразки перекладу найбільш поширених словосполучень, в яких допускаємо помилки.

ЗАКЛЮЧАТЬ
Заключать в тюрму – ув’язнити
Заключать договор – укладати угоду, договір
Предъявлять документ – показати, подати документ
Предъявлять счёт – подавати рахунок
Принять участие – взяти участь
Принять за другого – мати за іншого
Принять дежурство – заступити ( стати) на чергування
Принять сторону – стати на чийсь бік
Принять к сердцу – брати до серця, перейматися

ПОСТУПИТЬ в больницу – доправити до лікарні
Поступить по закону – вчинити за законом
Поступить в продажу – надійти у продаж
Поступить достойно – поводитися гідно
Поступить в институт – вступити до вишу
Я занят – я працюю, нема коли, мені ніколи.

Наталя Захарчук,
журналістка

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *