Юридичний кабінет

Розгляд судом справ про визнання осіб недієздатними

Справи про визнання фізичних осіб недієздатними або ж обмеження цивільної дієздатності особи не є найбільш чисельною категорією справ, що розглядаються Хмельницьким міськрайонним судом.

Так, у 2018 році в провадженні суду перебували 44 таких справи, 28 із них було задоволено та визнано фізичні особи недієздатними, а також призначено опікунів, за двома справами  закрито провадження, ще два позови  залишено без розгляду, решта ж справ ще перебувають на розгляді. Незважаючи на той факт, що такі справи не є масовими, ми все ж таки вирішили трохи більше розповісти про них, зважаючи на те, що заявники даної категорії є найбільш вразливими та, судячи з практики розгляду, коли в родині член сім’ї хворий та не може керувати своїми діями, родичі не завжди знають, як у таких випадках бути, як, наприклад, отримати офіційно статус опікуна.

Отже, згідно зі статтею 39 Цивільного кодексу фізична особа може бути визнана недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Заяву про визнання фізичної особи недієздатною може бути подано членами її сім’ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричним закладом. У заяві про визнання фізичної особи недієздатною мають бути викладені обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій.

Як відомо з практики розгляду, хворі на момент розгляду справи про визнання їх недієздатними в переважній більшості роками лікуються або ж хворі з дитинства та перебувають на обліку в психіатричній лікарні тривалий час, відтак їхній стан можливо підтвердити довідками спеціалізованого медичного закладу. Суд обов’язково призначає по справі судово-психіатричну експертизу для встановлення психічного стану особи. Для проведення такої експертизи суд направляє медичні картки хворих. Як правило, від часу призначення експертизи до моменту надходження висновку експерта до суду проходить в середньому до двох місяців. Про час та місце проведення експертизи заявники повідомляються працівниками апарату суду, адже в тих випадках, коли хворі не перебувають на момент проведення експертизи в медичному закладі, заявники мають доставити хворих експертній установі для проведення експертизи, в даному випадку це Хмельницька обласна психіатрична лікарня №1.

Справи про визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю заявника, особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, та представника органу опіки та піклування. Розгляд справи проводиться судом у складі одного судді і двох присяжних, які визначаються автоматизованою системою суду серед обраних та затверджених рішенням органу місцевого самоврядування.

Питання про виклик хворої особи вирішується в кожному випадку судом із урахуванням стану її здоров’я. Так, нерідко хворі є такими з дитинства, прикуті до ліжка, подекуди взагалі не розмовляють, що підтверджується показами родичів, відповідними медичними документами, тож суд не наполягає на участі такої особи в судовому засіданні. У випадках, коли стан особи дозволяє участь, суд може і викликати таку особу для участі в розгляді справи через її родичів, але такі випадки дуже рідкісні в судовій практиці.

Окремо зауважимо на участі присяжних в судовому розгляді справ про визнання осіб недієздатними. Їхня участь є обов’язковою, але нерідко трапляються випадки, коли присяжні не в змозі з’явитися в судове засідання через особисті питання, адже майже всі вони мають інше постійне місце роботи тощо. В таких випадках суд змушений відкладати розгляд справи, адже оперативно замінити присяжного одного на іншого не можливо, тож подекуди маємо труднощі в розгляді справ такої категорії через необхідність забезпечити явку ще й двох присяжних, крім самих учасників процесу.

Також звертаємо увагу на те, що судовий збір при подачі заяви про визнання особи недієздатною не сплачується, а судові витрати, пов’язані з провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною, оплачуються державою. Суд, ухвалюючи судове рішення про визнання особу недієздатною, встановлює над нею опіку за поданням органу опіки та піклування та призначає опікуна. Як правило, ініціюють визнання особи недієздатною родичі хворого, які і клопочуть про призначення їх у ролі опікунів. Термін дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років. По закінченню цього терміну, якщо стан особи не покращився, слід подавати клопотання про продовження терміну дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною.

Алла ПЛІНСЬКА, прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *